1/9_stan istniejacy
2/9_ rozbiórka
3/9_rozbiórka i dobudowa
4/9
5/9_nadbuoowa
6/9_stan projektowany
7/9
8/9
9/9

 

Projekt przebudowy wraz z nadbudową zabudowań podwórza.

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY