1/9_stan istniejacy
2/9_ rozbiórka
3/9_rozbiórka i dobudowa
4/9
5/9_nadbuoowa

„Pawilon Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji przy Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie”

 

  

Forma i kształt budynku.

W projekcie „Pawilonu Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji przy Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie” uwzględniono istniejące uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze oraz funkcjonalne dla wskazanego obszaru. Bryła budynku , który swą niemałą kubaturą wchodzi w  relacje przestrzenne z otoczeniem i krajobrazem o wyjątkowych walorach kulturowych, został załamany zgodnie z linia poziomic. Ukształtowanie terenu stanowiło punkt wyjścia dla kompozycji przestrzennej bryły budynku. Obiekt posiada jednospadowy dach, który nachylając się w kierunku wzgórza łączy się z obszarem oznaczonym na planie jako zieleń izolacyjna (IZ).  W ten sposób budynek integruje się  z istniejącym otoczeniem. Ponadto zielony dach stanowi „piątą elewację” i tym samym nie zaburza widoku z wieży Mauzoleum Bierbaumów w Szreniawie.

Obiekt zlokalizowano w obszarze UK2 (sektor ekspozycji wymagających większym powierzchni i kubatur) obowiązującego MPZP  oraz cześć UKo (teren ośrodka szkoleniowego), gdzie zlokalizowano pomieszczenia warsztatowych. Jest to etap I inwestycji. Dalsza część obiektu – Etap II wymaga wprowadzenia zmian w  obowiązującym MPZP.

 

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe.

Budynek posadowiony na ławach fundamentowych. Głowna konstrukcję budynku stanowią ramy z drewna klejonego. Między słupami przewidziano  konstrukcję szkieletową z wypełnieniem ze sztywnego włókna drzewnego. Bezpośrednio do  ściany szkieletowej przylegają warstwy posadzki, zapewniając ciągłość izolacji termicznej (rys nr 1). Takie rozwiązania zapewnia możliwość zastosowania styropianu EPS, zamiast styropianu XPS, koniecznego do zastosowania przy tradycyjnej konstrukcji murowanej i posadowieniu budynku na płycie fundamentowej - stanowi znaczne oszczędności na etapie realizacji obiektu.

 

Rozwiązania instalacyjne i technologiczne.

W budynku przewidziano wentylacje mechaniczna z rekuperacja oraz powietrzne pompy ciepła . W chwili obecnej jest to rozwiązanie najbardziej ekonomiczne ze względu na koszty inwestycyjno-eksploatacyjnych oraz możliwości techniczne danych urządzeń (sprawności i wydajność).