CREDO.

Projektowanie architektury nie należy do prostych zadań. Ograniczenia, wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz otrzymanych warunków, należy, naszym zdaniem, traktować jako inspiracje i to na ich podstawie kształtować charakter projektowego obiektu. Nie bez znaczenia pozostaje otoczenie, w którym powstaje obiekt budowlany. Harmonijne wkomponowanie się w zastały kontekst, który nie zawsze łatwo jest odnaleźć, jest naszym nadrzędnym celem. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie i pasja w trakcie procesu projektowego. Ale nie tylko. Doświadczenie zawodowe, znajomość przepisów prawa budowlanego, materiałów budowlanych oraz, co najważniejsze, umiejętność ich wykorzystania są niezbędne do tworzenia świadomiej, mądrej architektury.