BUDYNEK WIELORODZINNY
SZKIC KONCEPCYJNY 
W RAMACH KONKURSU MIESZKANIE PLUS

lokalizacja: WARSZAWA
faza projektu: KONCEPCYJNY
powierzchnia użytkowa: 1780 M2 
inwestor: PRYWATNY

   WYZWANIA PROJEKTOWE: Projekt składa się  z zabudowy obwodowej zgodnie z obowiązująca i nieprzekraczalna linią zabudowy oraz zabudowy wewnątrz kwartału na rzucie prostokąta wg wytycznych  miejskiego konserwatora zabytków. Miejsca parkingowe zlokalizowano w garażu podziemnym, wjazd od ulicy Ratuszowej. Od ul Jagiellońskiej w okolicach przystanku tramwajowego zlokalizowano zintegrowane centrum przesiadkowe – miejsca na miejskie rowery czy hulajnogi oraz przyszłościowo na autonomiczne, współdzielone pojazdy. W wewnętrznym kwartale ulokowana miejsce na żłobek, przedszkole lub klub malucha. Od strony wnętrza w parterach zaplanowane ogródki przydomowe. Ogródki przydomowe zostały oddzielone od ogólnodostępnych ciągów pieszych w tym także prowadzonego od osi ulicy Skoczylasa za pomocą pasów zieleni. Zróżnicowano wysokość zabudowy, powoduje optymalna infiltracje światła słonecznego. Pozostawiać wnętrze obu dziedzińców naświetlone. Powstające z uskokowego ukształtowanie poziomy, zagospodarowane jako tarasy zielone służące do integracji mieszkańców, nie mających dostępu do ogródków przydomowych, zlokalizowanych na parterze. W Parterze zlokalizowano usługi. We wstępnych szkicu starano się nawiązać układ brył do kompozycji osiedle Praga II.  WYMIAR SOCJOLOGICZNY/ NOWY URBANIZM Przy projektowaniu kierowałam sią założeniami nowego urbanizmu, którego założenia zostaną przedstawione poniżej. Projekt konkursowy stara się poprzez odpowiednie ukształtowanie przestrzeni sprzyjać integracji mieszkańców, uzyskane zapewnieniem im  miejsca do spotkań i relaksu. Ważnym aspektem projektowania było także zapewnienie odpowiednich warunków dla nowoczesnej komunikacji miejskiej (centrum przesiadkowe), parkingu oraz redukcję oddziaływania na środowisko poprzez minimalizacje zabetonowanie (zmniejszenie wód odpływowych) oraz system zasilania budynku fotowoltaiką. W projekcie uwzględniono wielofunkcyjność:  usługi,  biura i rekreacja, funkcje wspierające opiekę nad dziećmi (np. przedszkole, klub malucha).  Parter ukształtowany jako „przezierna” konstrukcja umożliwiacie przenikanie się przestrzeni ulicy z przestrzenią wewnętrznego dziedzińca – integracja społeczna mieszkańców całego osiedla, a nie tylko kwartału zabudowy. Nawiązanie w projekcie do osiedla Nowa Praga II, wkomponowanie i spójności architektoniczna nowoprojektowanej  zabudowy z uwzględnieniem społecznego aspektu przyszłych mieszkańców. W celu zapewnienia nasłonecznienia, uskokowe ukształtowanie bryły budynku, zapewnienie komfortu użytkowego mieszkańcom. Nasłonecznienie – wspólne tarasy służące integracji mieszkańców.   EKO – ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT Wyznaczanie w obszarze projektowanej zabudowy miejsca do zmiany środka transportu – np. z autonomicznego, współdzielonego samochodu „na żądanie”  na hulajnogę. Miejsce przesiadkowe wraz z usługami w kondygnacji parteru projektowanej zabudowy stworzy wielofunkcyjne centrum przesiadkowe. Ma to za zadanie ułatwić przejście mieszkańcom miasta na zrównoważony i nowoczesny model transportu. Poprzez zwiększenie dostępności do transportu współdzielonego i innych alternatywnych form mobilności centrum przesiadkowe podnosi poziom zaufania mieszkańców do tego typu transportu oraz odgrywa główną role w procesie tworzenia miejskiej kultury zrównoważonego modelu transportu, który nie będzie oparty o dominującą rolę samochodów prywatnych. Centrum przesiadkowe jest przy tym czymś więcej – dzięki ciekawemu, wielofunkcyjnemu projektowi pełni jednocześnie ważną rolę społeczną. Jest przyjaznym punktem, w którym można załatwić codzienne obowiązki. W najciekawszych realizacjach centrów przesiadkowych ich twórcy część przestrzeni przeznaczają jednocześnie na przestrzenie rekreacji – tereny zieleni i infrastrukturę sportów miejskich. Stają się one tym samym narzędziem promocji zdrowego stylu życia w mieście.   W projekcie wykorzystanie alternatywnych źródeł energii jak np. fotowoltaika. Wzrost konsumpcji energii elektrycznej w Polsce stale rośnie a rozwój elektro mobilności podniesie znacząco na nią popyt. W projekcie zostaną uwzględniające rozwiązania zapewniające retencje nadmiernych wód opadowych.      Bibliografia:
Bernd Hamm , „Wprowadzenie do socjologii osadnictwa”, Warszawa 1990
Jan Węgleński, „Urbanizacja. Kontrowersje wokół pojęcia”, Warszawa 1983
Aleksander Wallis, „Socjologia wielkiego miasta”, Warszawa 1967
Kazimierz Z. Sowa, „Miasto –środowisko –mieszkanie” Warszawa 1998 https://www.morizon.pl/blog/nowy-urbanizm-jak-ksztaltuje-wspolczesne-miasta/ https://renaulteasycity.pl/konkurs/wyzwania-dla-miast/

KONCEPCJA