PROJEKT REMONTU, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DOMU JEDNORODZINNEGO Z USŁUGĄ

lokalizacja: PLEWISKA
faza projektu: ZREALIZOWANE
powierzchnia użytkowakazdego z lokali: 190 M2 
inwestor: PRYWATNY