PROJEKT KONKURSOWY KLADKI PIESZO-ROWEROWEJ
„Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ulicą Piastowską, a Osiedlem Piastowskim w Poznaniu

lokalizacja: POZNAŃ
faza projektu: KONCEPCYJNY
inwestor: M. POZNAŃ
projekt opracowany wraz: mgr inż. Przemysław Marczak

OPIS KONCEPCJI

Ze względu na podjęte w połowie XX wieku decyzje planistyczne, rzeka zniknęła z życia miasta Poznania.  Obecnie miasto prowadzi wiele inwestycji mająca na celu zachęcenie mieszkańców od korzystania z uroków nabrzeża. Projektowana kładka pieszo-rowerowa jest kolejnym elementem tkanki urbanistycznie, zapisanym w planie miejscowym. Ma ona łączyć komunikacyjnie  ze sobą dwie dzielnice miasta Poznania powstałe w różnych okresach jego rozwoju – Wilde i Rataje.   Projekt zagospodarowania terenu przewiduje zlokalizowanie obok łazienek rzecznych oraz plaży miejskiej punkty gastronomicznego wraz z szatniami oraz toaletami. Tutaj zlokalizowano także boiska do badmintona oraz siatkówki plażowej. W projekcie po  prawostronnej brzegu oddzielono funkcji siłowni zewnętrznej od placu zabaw dla dzieci. Koło placu zabaw planuje się pomieszczenie  matki z dzieckiem, umożliwiacie  nakarmienie oraz przewinięcia dziecka w ustronnym miejscu. Układ komunikacyjne pokazano na diagramie poniżej;  siec dróg rowerowych w Poznaniu jest coraz gęstsza. Parkingi dla rowerów przewidziano przy istniejących Wartostradach.   W celu zaprojektowanie kładki, która swym wyglądem nie zdominowałaby otoczenia  wybrano konstrukcje wstęgową. Jest o jedna z najstarszych konstrukcji mostowych. W wielu częściach świata już setki lat temu (np. Andy, Himalaje) konstruowano przeprawy linowe o niewielkim zwisie. Kładka taka ma postać wstęgi, luźno przewieszonej przez podpory. Cechą charakterystyczną tej konstrukcji jest wyraźne ugięcie przęsła; w miejscu podpory most jest poziomy lub lekko wygięty w górę. Projektowana kładka to pięcioprzesłowa konstrukcja wstęgowa o szerokości od 8 m i długości wraz z przyczółkami ok 390m. Na pomoście kładki znajduje się ciąg pieszy o szerokości użytkowej 4 m, oraz droga rowerowa o szerokość 4m. Na moście ustawiono ławki; w miejscu ławek ciąg pieszy jest lokalnie węższy – 3m. Balustrada jest szklana ze stalowymi słupkami. Ze względu na różnice poziomów miedzy prawostronnym brzegiem doliny Warty oraz lewostronnym wałem przeciwpowodziowym, całości kładki poprowadzona została ze spadkiem.  Konstrukcja linowa, wsparta jest na czterech słupach oraz wyoblonych oczepach, zakończona przyczółkami w wale przeciwpowodziowych oraz brzegu doliny.  Liny zwisają  na wyoblanych oczepach – tworząc wraz z wklęsłymi przęsłami niewielką fale. Zachowana spadki podłużne nie przekraczają dopuszczalnych wielkości 6% spadków podłużnych dla ciągów pieszych. Przęsła kładki wykonane z prefabrykowanych segmentów z lekkiego betonu o całkowitej grubości 30cm;  płyta wykończona jest żywicą epoksydową i poliuretanu odpornych na ścieranie i izolujących zarazem beton przęsła ciąg pieszy oraz droga rowerowa; pomost wisi na 12 linach.    Kolorystyka obiektu jest neutralna - podpory i pomost mają naturalny kolor betonu, nawierzchnia kładki jest szara, natomiast w pochwycie balustrady pomostu oraz ławkach zamontowano oświetlenie Led. W miejscu punktu widokowego zamontowana obrotowa lunetę.   Spod konstrukcji nad rzeka wynosi 62.6mnpm.

ZABUDOWA TOWARZYSZĄCA